Garantie

Woody Wood geeft een garantie op alle soorten vloeren, conform de fabrieksgarantie. Eventueel gemaakte schade door de parketeur is verzekerd. De garantie op afwerkingslagen bedraagt 5 jaar, bij normaal gebruik.

Tevens wordt er op de volgende zaken nauwkeurig gelet om zo veel mogelijk klachten te voorkomen om rede dat van een groot aantal klachten de oorzaak onduidelijk is, zetten wij een paar zaken voor u op een rij: Wanneer de parketleverancier niet verantwoordelijk is voor de eventueel opgelopen schade, dan sluit de parketeur zich daar vaak bij aan. Om te beginnen moet de parketeur precies weten om wat voor een afdekvloer het gaat, metingen moeten worden verricht, leidingen in de afdekvloer mogen het klimaat van de vloer niet beïnvloeden.Ook isolatie van het huis is erg bepalend. Valt de keuze dan toch op een minder geschikte vloer, dan zijn er verschillende mogelijkheden die in prijs aardig kunnen oplopen. Mocht er toch enig twijfel ontstaan, dan wordt de vloer niet geplaatst. Dit om volledige garantie te kunnen bieden. Wanneer een vloer is opgeleverd, is het belangrijk wel juist onderhoud te plegen.

Door een te goede isolatie is het in de winterperiode belangrijk de ruimte kunstmatig te bevochtigen, tot een luchtvochtigheid van ongeveer  40-60 procent. Om rede dat hout een werking heeft bij vochtverschillen is het belangrijk de luchtvochtigheid zo stabiel mogelijk te houden.
Bij massieve vloerdelen met een zwevende legwijze kunnen vochtopnames zo oplopen dat de vloer door de parketeur ingezaagd moet worden. Bij tijdig waarschuwen voorkomt u daar door eventuele schade.

Woody Wood stelt zich niet aansprakelijk voor schade welke is opgelopen door nalatig waarschuwen van veel te strak liggende vloeren. Dit dient tijdig te worden gemeld. Bij bepaalde houtsoorten komt dit regelmatig voor, maar zijn meestal eenmalig. Ook hierover moet de parketeur u goed inlichten. Geen goede waterafrastering, natte spouwmuren, kapotte afvoeren en vochtige kelders zijn dusdanig klimaatbepalend. Deze vallen ook nooit onder de garantie voorwaarden.

 

 

WW-garantie